Program

9:00-9:15 OTWARCIE KONFERENCJI /WELCOME ADDRESS

CZĘŚĆ I: obrady w języku angielskim
PART I: proceedings in English

PANEL I 9:15-10:25

 • 9:15-9:35 Beata Śniecikowska, Verbo-visual Hybrids of Futurism
 • 9:35-9:55 Izabela Curyłło-Klag, Witkacy, Lewis, and Futurism
 • 9:55-10:15 Guy Stevenson, Trolling the Enlightenment: Lewis, Marinetti and the Modernist Precedent for America’s Alt-right

Discussion 10 min

10:25-10:40 COFFEE BREAK

PANEL II 10:40-11:50

 • 10:40-11:00 Charlotte de Mille, Anthropological Appropriations: Witkacy and Lewis’s ‘pseuds’
 • 11:00-11:20 Henry Mead Karlowska, Bevan, and the Modernists
 • 11:20-11:40 John Bolin, ‘I don’t know when I died’: Beckett, Witkacy, and Borders

Discussion: 10 minutes

11:50-13:00  LUNCH BREAK

CZĘŚĆ II: obrady w języku polskim
PART II:
proceedings in Polish

PANEL III: 13:00-14:10

 • 13:00-13:20 Bogusław Habrat, Wojciech Świątnicki, Kanadyjsko-angielski Tumor Mózgowicz
 • 13:20-13:40 Jolanta Juszkiewicz, Teatr Kropka Theatre i Witkiewicz – prezentacje na trzech kontynentach
 • 13:40-14:00 Małgorzata Sady, Ewa Satalecka, Marek Średniawa, Kinga Ostapkowicz, Projekt Gyubal Wahazar, czyli jak Witkacy odnalazł „tych Temersonów” i razem wskrzesili smoka Żabrołaka

Dyskusja 10 minut

14:10-14:25 PRZERWA KAWOWA

PANEL IV: 14:25-15:35

 • 14:25-14:45 Karolina Czerska, Henryk Wiciński i teatr Cricot: „konstruowanie formy plastycznej”
 • 14:45-15:05 Paweł Polit, Debora Vogel i Witkacy. Odzyskanie pojęcia Czystej Formy dla sztuki awangardowej lat 30.
 • 15:05-15:25 Małgorzata Geron, Formiści – awangarda i po awangardzie

Dyskusja 10 min

15:35-15:50 PRZERWA KAWOWA

PANEL V: 15:50-17:00

 • 15:50-16:10 Przemysław Pawlak, Namopaniki i Żywoty Aleksandra Wata – potencjalne źródła
 • 16:10-16:30 Magdalena Lachman, O współczesnych inspiracjach futuryzmem
 • 16:30-16:50 Tomasz Bocheński, O inwencjach pisarskich Witkacego słów kilka

Dyskusja 10 minut

17:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI/CLOSING REMARKS